Za treće doba – Godine, kao rizik nastanka i razvoja psihičkih oboljenja

Autor i voditelj, Radmila Urošević, razgovara sa dr Ljubicom Vidić, psihijatrom sa “Instituta za mentalno zdravlje”.

Tema: kako i u kolikoj meri, godine utiču na nastanak i razvoj psihičkih oboljenja kod čoveka.