Subota

SUBOTA 13. JUN

09:00 LJUDI I DOGADJAJI

09:10 KOLAŽNI PROGRAM

10:00 STETOSKOP (VIKEND OMNIBUS)

11:00 BOLJE SPRECITI (VIKEND OMNIBUS)

12:00 PUT OKO SVETA

13:00 AZBUKA ZDRAVLJA ®

14:00 BOLJE SPRECITI (VIKEND OMNIBUS)

14:30 BOLNICA ATLAS

15:00 LJUDI I DOGADJAJI

15:10 KOLAŽNI PROGRAM (VIKEND OMNIBUS)

16:00 STETOSKOP (VIKEND OMNIBUS)

17:00 PANAKEJA

18:00 PUT OKO SVETA

19:00 AZBUKA ZDRAVLJA ®

20:00 BOLJE SPREČITI (VIKEND OMNIBUS)

20:30 BOLNICA ATLAS

21:00 LJUDI I DOGADJAJI

21:10 KOLAŽNI PROGRAM

22:00 STETOSKOP (VIKEND OMNIBUS)

23:00 PANAKEJA

00:00 PUT OKO SVETA

01:00 AZBUKA ZDRAVLJA ®

02:00 BOLJE SPREČITI (VIKEND OMNIBUS)

02:30 BOLNICA ATLAS

02:45 INTERMECO

03:00 LJUDI I DOGADJAJI

03:10 KOLAZNI PROGRAM

04:00 STETOSKOP (VIKEND OMNIBUS)

05:00 BOLJE SPRECITI (VIKEND OMNIBUS)

06:00 PUT OKO SVETA

07:00 AZBUKA ZDRAVLJA ®

08:00 BOLJE SPRECITI (VIKEND OMNIBUS)

08:30 BOLNICA ATLAS