O nama

Poštovani,

ZDRAVLJE TV je televizijski kanal posvećen isključivo pitanjima zdravlja, odnosno, svim aspektima koji imaju uticaj na zdravlje čoveka. Prioritet nam je prikaz opšteg stanja, a akcenat na preventivi.

Emitovanje programa je obezbeđeno u kablovskim mrežama IPTV Telekom Srbije (kanal 270) i Supernova (kanal 318). Posredstvom ovih mreža vidimo se i u regionu, a preko NET TV mogu nas gledati i gledaoci širom sveta.

Osim zdravstva (savremenih metoda lečenja, ali i tradicionalnih i alternativnih) bavimo se i globalnim pitanjima klimatskih promena, stanjem vode, zemlje, vazduha i merama koje se preduzimaju. Takođe, i pitanjima ishrane, upotrebom raznih hemijskih supstanci i proizvoda u svakodnevnom životu, odnosima među ljudima, raznim devijacijama savremenog doba, tradicijom, pitanjima demografije i nataliteta. Sve to kroz konkretne primere iz svakodnevnog života: kvalitet medicinske usluge, najčešća oboljenja, otpad i smeće, odnos prema prirodi u našem okruženju, stanje zagađenja okoline, nasilje, zrava hrana… Akcije koje se preduzimaju,institucionalne mere… Kako negativnim tako i pozitivnim primerima. Spisak tema je neiscrpan jer SVE OKO NAS JE ZDRAVLJE, a jedino pitanje je koliko o tome vodimo računa. Kako zbog nas samih, a možda i više zbog budućih generacija.

U dosadašnjem periodu u našem programu gostovalo je više od 250 eminentnih stručnjaka o svim temama kojima se bavimo. Programski sarađujemo sa više od 30 lokalnih TV centara, od Subotice do Vranja, kao i sa nezavisnim produkcijama koje se bave srodnim temama i sa kojima delimo istu misiju.

Osnovni cilj je, da u brzom ritmu savremenog života, skrenemo pažnju na sve izazove koje treba rešavati na pozitivan način. Kako prema sebi tako i prema drugima. U tom smislu, ne izbegavajući probleme, želimo da nas prepoznate i da budemo TELEVIZIJA ZDRAVIH PORUKA.

Vaša

ZDRAVLJE TV