Četvrtak

9 h
– Najava programa
– Ljudi i događaji
– Uberi dan
– Minuti zdravlja

11 h
– Ekologija Vojvodina

11:30 h
– serija Gordost

12:30 h
– Zdravlje i vi
– Koferče

13:30 h
-Kućica u cveću

14 h
-Zelena patrola

14:30 h
-Budućnost na planeti

15:15 h
-Predvideti nepredvidivo

16:30 h
-Minuti zdravlja