Petak

PETAK 30. OKTOBAR

09:00 LJUDI I DOGADJAJI

09:05 STETOSKOP

09:20 ZDRAVO JUTRO

09:30 PUT OKO SVETA

10:00 BANDOLERA

11:00 BOLJE SPRECITI

11:50 STETOSKOP

12:00 OGLEDALCE, OGLEDALCE

12:30 ZDRAVLJE I MEDICINA

13:00 ZDRAVLJE I VI

14:00 VELVET

15:00 LJUDI I DOGADJAJI

15:05 STETOSKOP

15:30 PUT OKO SVETA

16:00 KOLAŽNI PROGRAM

16:30 OGLEDALCE, OGLEDALCE

17:00 BOLJE SPRECITI

17:50 STETOSKOP

18:00 BANDOLERA

19:00 ZDRAVLJE I VI

20:00 VELVET

21:00 LJUDI I DOGADJAJI

21:05 STETOSKOP

21:10 KOLAZNI PROGRAM

23:00 BOLJE SPRECITI

00:00 PULS ŽIVOTA

01:00 ZDRAVLJE I VI

02:00 OGLEDALCE, OGLEDALCE

02:30 ZDRAVLJE I MEDICINA

03:00 LJUDI I DOGADJAJI

03:10 KOLAZNI PROGRAM

05:00 BOLJE SPRECITI

06:00 PULS ŽIVOTA

07:00 ZDRAVLJE I VI

08:00 ZDRAVLJE I MEDICINA