Sreda

SREDA 3. FEBRUAR

09:00 MOJ PLAN ZA ZDRAV DAN

09:10 STETOSKOP

09:20 LJUDI I DOGAĐAJI

09:25 ZDRAVO JUTRO

09:40 PUT OKO SVETA

10:00 TIHI DON

10:55 KARDIOLOŠKI CENTAR PULS

11:00 BOLJE SPRECITI

11:50 STETOSKOP

12:00 ANKSIOZNOST

12:30 PUT OKO SVETA

13:00 AZBUKA ZDRAVLJA

14:00 PUTUJTE SA NAMA

14:10 DECA I PANDEMIJA

14:30 ZELENA PATROLA

14:55 KARDIOLOŠKI CENTAR PULS

15:00 LJUDI I DOGADJAJI

15:05 STETOSKOP

15:15 ZDRAVO JUTRO (R)

15:30: PUT OKO SVETA

16:00 AROMATERAPIJA

16:30 PUT OKO SVETA

17:00 BOLJE SPRECITI

17:30 MOJ PLAN ZA ZDRAV DAN

17:50 STETOSKOP

18:00 TIHI DON

19:00 AZBUKA ZDRAVLJA

20:00 PUTUJTE SA NAMA

20:10 DECA I PANDEMIJA

20:30 ZDRAVLJE I MEDICINA

21:00 LJUDI I DOGAĐAJI

21:10 STETOSKOP

21:30 PUT OKO SVETA

22:00 KOLAZNI PROGRAM

23:00 BOLJE SPRECITI

00:00 TIHI DON

01:00 AZBUKA ZDRAVLJA

02:00 KOLAŽNI PROGRAM

03:00 LJUDI I DOGADJAJI

03:10 KOLAZNI PROGRAM

05:00 BOLJE SPRECITI

06:00 TIHI DON

07:00 AZBUKA ZDRAVLJA

08:00 KOLAŽNI PROGRAM