Sreda

SREDA 11. MART

09:00 LJUDI I DOGADJAJI

09:05 STETOSKOP

09:10 KOLAZNI PROGRAM

11:00 BOLJE SPRECITI

11:50 STETOSKOP

12:00 TV MEDIKUS

13:00 BALKANORAMA

13:30 ZDRAVO SA DUNJOM

14:00 KUCICA U CVECU

14:30 NAS JE 10 POSTO

15:00 LJUDI I DOGADJAJI

15:05 STETOSKOP

15:10 KOLAZNI PROGRAM

17:00 BOLJE SPRECITI

17:50 STETOSKOP

18:00 ZDRAVO SA DUNJOM

18:30 KUCICA U CVECU

19:00 NAS JE 10 POSTO

19:30 BALKANORAMA

20:00 TV MEDIKUS

21:00 LJUDI I DOGADJAJI

21:05 STETOSKOP

21:10 KOLAZNI PROGRAM

23:00 BOLJE SPRECITI

00:00 TV MEDIKUS

01:00 NAS JE 10 POSTO

01:30 KUCICA U CVECU

02:00 BALKANORAMA

03:00 LJUDI I DOGADJAJI

03:10 KOLAZNI PROGRAM

05:00 BOLJE SPRECITI

06:00 TV MEDIKUS

07:00 NAS JE 10 POSTO

07:30 KUCICA U CVECU

08:00 BALKANORAMA