“POMOĆ NEFORMALNIM POMAGAČIMA”

Kako se porodice koje imaju dugotrajno obolelog člana nose sa problemima i obavezama koje ta briga i nega zahtevaju?