“SLOBODNO VREME I SENIORI”

Šta je slobodno vreme, a šta ono nije? Da li ga imamo? Kako seniorska generacija “troši” slobodno vreme?