Rotablacija koronarnih arterija

Rotablacija koronarnih arterija

Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje održane su radionice iz rotablacije koronarnih arterija.Polaznici ove radionice bili su lekari, interventni kardiolozi iz Saudijske Arabije koji su slušali predavanje o rotacionoj aterektomiji, a zatim su prisustvovali itervenciji kod ukupno pet pacijenata.

Doktori Mihajlo Farkić i Dragan Topić su interventni kardiolozi koji su na Institutu Dedinje imali najveći broj ovakvih procedure i najviše iskustva da svoje znanje prenesu kolegama iz Saudijske Arabije.

Ovu metodu je moguće primeniti i kod pacijenata koji već imaju stent u srčanoj arteriji, ali koji nije dovoljno i zadovoljavajuće raširen unutar tela, zbog prethodno postojećih naslaga kalcijuma.

U okviru radionica, na 5 pacijenata izvršena je intervencija. Oni se osećaju dobro i pušteni su kućama. Rotablacija koronarnih arterija uglavnom se radi na pacijentima koji su stariji od 70 godina, često imaju i više od 85 godina i posle primene ove metode njihov kvalitet života je mnogo bolji. Na Institutu je urađeno na desetine takvih intervencija. Komplikacije su veoma retke i skoro sve se rešavaju na licu mesta, u sali za kateterizaciju srca.