Urinarne infekcije (novine u lečenju)

Urinarne infekcije (novine u lečenju)

Urinarne i urogenitalne infekcije predstavljaju ozbiljan zdravstveni problem i spadaju u red najučestalijih infekcija. Prema najnovijim studijama, po učestalosti su na drugom mestu, odmah iza respiratornih. Urinarne infekcije predstavljaju sve veći terapijski izazov. Zbog toga je Udruženje urologa Srbije organizovalo simpozijum sa ciljem da se pomogne u lečenju pacijenata u skladu sa najnovijim preporukama struke.