Konfučije

Priroda nam je dala po dva oka i dva uha, a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati, a manje govoriti, jer se nikada ne može reći toliko mudrosti koliko se može prećutati gluposti.