TV Medikus, Prof. dr Branislav Milovanović, internista kardiolog KBC Bezanijska kosa

U ovom izdanju emisije Danka Spasojević Simić razgovara sa gostom o krizi svesti.