Đerdapsko jezero

Đerdapsko jezero

Đerdapsko jezero, sa površinom od 253  km², najveće je u Srbiji, a četvrto na Balkanu.