Bolje sprečiti, gost mag. dr Snežana Alčaz

U ovom izdanju emisije, novinar Ivana Šabanović Nastasić, razgovara o narkoticima i lečenju bolesti zavisnosti sa svojom gošćom.