Dr Mima Fazlagić, ginekologija

Milica Brkić je razgovarala sa doktorkom o savremenom načinu života i kako to utiče na ženski deo populacije.