I oni se pitaju – udaja i ženidba, narkomanija, nasilje u porodici

Razgovaramo sa učenicima Medicinske škole, na Zvezdari.

Tema: zašto se kasno udajemo i ženimo, o narkomaniji i nasilju u porodici.