Minuti zdravlja, Milica Bursać

Autor i voditelj, Milica Bursać, razgovara sa Ivanom Obradović, životnim trenerom. Tema: aritmija, sa kakvim problemima se ljudi danas suočavaju i šta nam je svima zajedničko.