Ljudsko telo kroz brojke

Ljudsko telo kroz brojke

Ljudsko telo poseduje 650 mišića.

Prosečna razdaljina koju osoba pređe hodanjem, u toku života, iznosi 113 hiljada kilometara.

Broj mirisa, koje zapamtimo u životu, je 50 hiljada.

Bez intenzivne fizičke aktivnosti, u roku od 24 sata, sagorimo više kalorija, nego trenirajući 1 sat.

Težina ljudskog mozga ne prelazi 2 kilograma.

Vilična čovečija kost, kao najjača u njegovom telu, jača je i od čelika.

Pri aktivnom stanju, za 30 minuta, ljudsko telo izemituje toplotu, dovoljnu, da se njome,količina od  pola litre vode dovede do tačke ključanja.

Četvrtina, od ukupnog broja kostiju u telu, nalazi se u ljudskim stopalima.

Na svakih 2.5 kvadratnih centimetara kože, može se prebrojati 32 miliona bakterija ( većinom bezopasnih po zdravlje čoveka ).

Čovek umire posle 11 dana bez sna.

Brzina vazduha koji ispustimo, kroz nos, prilikom kijanja, dostiže vrednost i do 160 kilometara na sat.

Dužina svih krvnih sudova, u ljudskom telu, iznosi 96 hiljada kilometara.

Srce čoveka, u toku dana, otkuca do 100 hiljada puta.