Reporterski zapisi – aktovi Paje Jovanovića

Razgovaramo sa Isidorom Savić, kustosom Muzeja grada Beograda.

Tema: aktovi koje je naslikao Paja Jovanović.