Reporterski zapisi – Muni kao inspiracija Paje Jovanovića

Razgovaramo sa Isidorom Savić, kustosom Muzeja grada Beograda.

Tema: Muni kao inspiracija Paje Jovanovića i njihov privatni odnos.