Jezero puno šarenog kamenja

Jezero puno šarenog kamenja

U Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru nacionalnog parka Glacier, nalazi se oko 700 jezera, koji se odlikuju bistrinom i čistoćom svoje vode. Ovo se dešava kao posledica izuzeno niskih temperatura voda ovih jezera, što sprečava rast trava i određenih planktona koji, pored ostalog, i mute vodu. Važno je istaći da se, kroz ovu prozirnu vodu, može videti dno, svakog od ovih jezera, iako dubina nekih dostiže čak 10 metara.

Najzanimljivija pojava se „krije“ u jezeru Mek Donald, koje je locirano na zapadu nacionalnog parka. Pored toga što je ovo jezero najveće i najdublje od svih, ono je i „najšarenije“. Preciznije, njegovo dno je prekriveno raznobojnim kamenjem, različitih veličina i oblika. Naučnici tvrde da je ova, neobična, pojava nastala kao posledica veoma velike količine metala u stenama, od kojih je, tokom vekaova, nastalo ovo kamenje. U zavisnosti od vremenske epohe u kojoj je nastalo, kamenje se odlikuje određenom karakterističnom bojom.