“Popravljanje gena”

“Popravljanje gena”

Iako su pre samo 3 godine eksperimenti kineskih naučnika, koji se odnose na upravljanje genima čoveka, naišli na oštru osudu javnosti, danas je situacija prilično drugačija. Naime, nedavno je Bioetički institut Nafild, koji je bio najžešći u pomenutim kritikama, odobrio „prepravljanje“ genoma u odrađenim slučajevima, prvenstveno kada se radi o genetski neizlečivim bolestima, koje se stiču rođenjem.

Sam postupak editovanja (popravljanja) genoma je menjanje odabrane sekvence na DNK. Da bi se izbegle zloupotrebe koje ovaj postupak sa sobom nosi, a čije posledice mogu biti nesagledivo loše po život i zdravlje ljudi, „editovanje“ se mora vršiti u specifičnim, tačno odrađenim ustanovama i uslovima, a smeju ga sprovoditi samo klinike koje poseduju adekvatnu licencu, odnosno dozvolu.

„Premda zakon u Velikoj Britaniji, gde se institut Nafild i nalazi, dozvoljava editovanje genoma embriona i polnih ćelija u istraživačke svrhe, njihovo korišćenje za asistiranu reprodukciju bilo bi nelegalno. Za takve poduhvate neophodna je promena zakona, što je dugotrajan proces“, smatra profesor  Vojin Rakić, direktor Centra za bioetičke studije Beogradskog univerziteta.

Pored toga, naša znanja o genima su, još uvek, neadekvatna da bi ovaj metod bio primenljiv čak i u lečenju naslednih bolesti, s obzirom na činjenicu da su za takvo stanje stvari odgovorni mnogi geni i njihova međusobna interakcija.