Mahatma Gandi

Dobar čovek je prijatelj svih živih bića.