Ralf Valdo Emerson

Zemlja se smeje preko svoga cveća.