Budućnost na planeti – Konferencija “Dunav – reka saradnje”

Novinar, Tanja Ružić, razgovara sa učesnicima međunarodnog foruma pod nazivom “Dunav – reka saradnje”.

Tema: koji su oblici održivog korišćenja resursa kojima reka Dunav raspolaže i na koji način, ova reka, povezuje države, narode i ekonomije Evrope.