Budućnost na planeti – Očuvanje biodiverziteta

Novinar, Duško Šibinac, razgovara sa Ješom Erčićem, izvršnim direktorom preduzeća “Srbijašume”.

Tema: o očuvanju biodiverziteta (raznolikosti živog sveta na planeti), kao i o “gazdovanju” šumama i šumskim zemljištem.