Nas je 10% – prof. dr Marko Aleksandrović, Fakultet za sport, Niš

Novinar, Dejan Nikolić, razgovara sa prof. dr Markom Aleksandrovićem sa Fakulteta za sport u Nišu.

Tema: o obrazovanju kadrova, koji u budućnosti treba da “rade” sa sportistima sa invaliditetom.