Za treće doba – Odlazak u penziju

Autor i voditelj, Radmila Urošević, razgovara sa Mimom Perišić i Draganom Mladenović, penzionerima i članovima udruženja “Žena na prekretnici”.

Tema: šta treba da uradimo, da odlazak u penziju bude pravi, bolji, novi “početak”.