Bolje sprečiti – “BARS tehnika”

Novinar, Ivana Šabanović Nastasić, razgovara sa gospođom Jelenom Milanović.

Tema: sve o metodi pod nazivom “BARS tehnika”.