Bolje sprečiti – “Neplodnost i sterilitet”

Novinar, Ivana Šabanović Nastasić, razgovara sa dr Draganom Bojović Jović.

Tema: o problemu neplodnosti i steriliteta.