Uberi dan 03.10.2018. Planinarski Klub “GREBEN” – Mladenovac

Novinar, Marija Đokić, razgovara sa Jelenom Janošević, generalnim sekretarom Planinarskog Kluba “Greben” iz Mladenovca.

Tema: kako se postaje pravi profesionalac u ovom sportu i na koji način se “osvajaju” planinski vrhovi.