Bolje sprečiti – Zdravstveni problem “krive kičme” kod dece

Novinar, Ivana Šabanović Nastasić, razgovara sa dr Vladimirom Obradovićem, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije, sportske medicine i suspecijalistom neurologije.

Tema: o učestaloj pojavi “krive kičme” kod dece.