Uberi dan 04.10.2018. Šta je “arheozoologija”?

Novinar, Marija Đokić, razgovara sa dr Nemanjom Markovićem, arheologom i istraživačem – saradnikom Arheološkog instituta u Beogradu.

Tema: šta je “arheozoologija”, šta proučava, koji su to aspekti ljudi i životinja u prošlosti, kakva je bila ekonomija i ishrana ljudi u istorijskim periodima na području centralnog Balkana i tako dalje.