Henrik Ibsen

Ljudi koji ne znaju kako da paze na svoje zdravlje, je bolje da sami sebe zakopaju i ne gube vreme.