Nas je 10% – Željko Dimitrijević, atletičar – paraolimpijac

Novinar, Dejan Nikolić, razgovara sa Željkom Dimitrijevićem, atletičarem – paraolimpijcem.

Tema: o izuzetno uspešnoj sportskoj karijeri, kao i o životu dotičnog sportiste, uopšte.