Uberi dan 08.10.2018. Najnoviji medicinski trendovi u lečenju kancera prostate

Obraćanje prof. dr Zorana Džamića, direktora Klinike za urologiju KCS-a, prof. dr Siniše Radulovića, specijaliste kliničke farmakologije i predsednika Udruženja medicinskih onkologa i prim. dr Nade Babović, medikalnog onkologa sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Tema: o najnovijim medicinskim trendovima u lečenju kancera prostate, kao i prevencija pojave istog.