Bolje sprečiti – “Diskus hernia”

Novinar, Ivana Šabanović Nastasić, razgovara sa dr Vladimirom Obradovićem, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije.

Tema: o uzrocima pojave i načinima lečenja “diskus hernie” (“iskakanje” međupršljenskog diska).