Budućnost na planeti – Ekološka svest i “ekologija pre ekologije”

Novinar, Duško Šibinac, razgovara sa Bogdanom Dražetom, doktorantom Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Tema: o različitim društvenim zajednicama i odnosima prema prirodnoj sredini, kao i o ekološkoj svesti i “ekologiji pre ekologije”.