Uberi dan 09.10.2018. Dokumentarni film “Živeti znači boriti se”

Razgovaramo sa Bojanom Đurić, rediteljem dokumentarnog filma pod nazivom “Živeti znači boriti se”.

Tema: o pomenutom filmu, tačnije o kompleksnosti života lica sa invaliditetom u našoj zemlji.