Uberi dan 09.10.2018. Najava promocije romana “Tuđine”

Novinar, Ana Mandić, razgovara sa Igorom Marojevićem, piscem.

Tema: o promociji romana pod nazivom “Tuđine”, zakazanoj za 11. oktobar 2018. godine.