Uberi dan 09.10.2018. Program ličnog razvoja “Lepo mi je”

Novinar, Ana Mandić, razgovara sa Milicom Stojiljković, autorom programa ličnog razvoja pod nazivom “Lepo mi je”.

Tema: kako da razumemo sebe i druge, kako da prepreke pretvorimo u prilike i kako da nam, u životu, svaki dan bude lep.