Uberi dan 09.10.2018. Tradicionalno srpsko kolo i Slava

Novinar, Milica Brkić, razgovara sa Danijelom Filipović, kustosom Centra za nematerijalno kulturno nasleđe.

Tema: o vrstama srpskih kola, kao i o slavi – drevnoj svetkovini, osobenoj srpskom narodu.