Uberi dan 10.10.2018. “Emocionalne rane detinjstva”

Razgovaramo sa dr Draganom Anđelkovićem, terapeutom integrativne medicine.

Tema: o psihološko – emocionalnim “ranama” stečenim tokom detinjstva.