Karl Jung

Čoveku trebaju teškoće. One su neophodne za zdravlje.