Miš koji “ne želi” da poraste

Miš koji “ne želi” da poraste
  • Porodica CRICETIDAE – pacovi, miševi, hrčci i voluharice
  • Latinski naziv – MICROMYS MINUTUS
  • Opis – dužina od 5 do 7 cm, težina od 5 do 10g, krzno braon – riđe, nešto svetlije na stomaku, rep ima ulogu pete noge, pomaže pri penjanju i kačenju za stabljiku.
  • Ishrana – osim žitarica, hrani se i manjim insektima i voćem.