Uberi dan 12.10.2018. 57. “Oktobarski salon”

Novinar, Ana Mandić, razgovara sa Ratkom Rakinom, PR-om “Kulturnog centra Beograd”.

Tema: o 57. “Oktobarskom salonu”, koji, pod sloganom “Čudo kakofonije”, traje do 27. oktobra 2018. godine.