Budućnost na planeti – “Veliko ratno ostrvo”, Beograd

Novinar, Tanja Ružić, razgovara sa Milicom Kovač, rukovodiocem RJ za zaštićena prirodna dobra “JKP Zelenilo – Beograd”, dr Milicom Kašanin Grubin iz Centra za hemiju, IHTM Univerziteta u Beogradu, dr Ivanom Samardžićem sa Katedre za zaštitu životne sredine Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i studentima, učesnicima “Jesenjeg kampa”.

Tema: o “Jesenjem kampu”, namenjenom studentima Beogradskog Univerziteta, kao i o važnosti i posebnosti “Velikog ratnog ostrva” i ljudskim aktivnostima, koje osiromašuju prirodu i remete prirodnu ravnotežu.