Bolje sprečiti – Bolest “Autizam”

Novinar, Ivana Šabanović Nastasić, razgovara sa Sanjom Mogorović, defektologom i oligofrenologom.

Tema: šta je “Autizam”, kako ga prepoznati i na koji način se “boriti” protiv ove “teške” bolesti.