Budućnost na planeti – “Ekološka bezbednost”

Novinar, Duško Šibinac, razgovara sa Darkom Trifunovićem, profesorom na Fakultetu bezbednosti u Beogradu.

Tema: o bezbednosti u zaštiti životne sredine.