Budućnost na planeti – “Ekološke teme 70-ih i 80-ih godina 20. veka”

Novinar, Duško Šibinac, razgovara sa Tiviem Elčevim, novinarom.

Tema: na koji način su se ekološke teme, 70-ih i 80-ih godina 20. veka, “probijale” u srpsku javnost, kroz popularne medije toga vremena.